Транспорт на кислородни бутилки

1 min read
транспорт на кислородни бутилки

Транспорт на кислородни бутилки

Транспорт на кислородни бутилки. Сгъстеният газ в бутилки се счита за опасен товар, поради което при транспортирането му трябва да се спазват определени правила. Техническият газообразен кислород се транспортира в цилиндри от синя стомана. При товарене и разтоварване и транспортиране на бутилки по шосе трябва да се спазват следните правила. При зареждане на цилиндри в колата водачът трябва да изключи двигателя. Небрежно прехвърляне и разклащане на цилиндрите е забранено. Цилиндрите трябва да бъдат подредени така, че да не се движат по време на транспортиране. Общата партида цилиндри трябва да бъде фиксирана със специални крепежни елементи. Клапаните на натоварените цилиндри трябва да са от едната страна. Ако диаметърът на цилиндрите надвишава 30 см, те трябва да бъдат положени по надлъжната ос на тялото, като се разгъват защитните клапани на клапана от кабината на водача. При транспортиране на цилиндри скоростта на превозното средство не трябва да надвишава 60 км / ч при неблагоприятни метеорологични условия скоростта намалява още повече.

Транспорт на кислородни бутилки

Забранено е транспортирането на цилиндри отзад с други стоки особено опасни. Когато транспортирате кислородни бутилки през лятото, наложително е да предпазите товара от слънчева светлина, като го покриете с брезент или специален филм. Пушенето в близост до бутилки е строго забранено. Цилиндрите са поставени хоризонтално. Те могат да се полагат и вертикално, само в този случай трябва да се осигури надеждна защита срещу преобръщане. Превозното средство за транспортиране на сгъстен или течен кислород трябва да бъде оборудвано с пожарогасително оборудване. Пожарогасители, торбичка с пясък, лопата и идентификационни знаци, обозначаващи транспортирането на опасни товари. Изпускателната тръба трябва да съдържа искрогасител. Също така е важно правилно да закрепите цилиндрите. При транспортиране на кислородни бутилки е важно стриктно да се спазват правилата за превоз на опасни товари по шосе. Но тук трябва да вземете предвид един нюанс – изискванията за транспортиране зависят от общия обем транспортиран кислород.

Квалификация и специално разрешение

Водачът трябва да притежава съответната квалификация и специално разрешение за ADR , което получава след завършване на специален курс за обучение. Превозвачът трябва да има лиценз за превоз на опасни товари и да изготви рационален маршрут за доставка. Ако налягането на газа в контейнерите не надвишава 200 kPa при температура 20 ° C, е позволено да не се спазват тези правила. В други случаи кислородът трябва да се транспортира в съответствие с изискванията на регламентите и ADR. Важно е да се спазват всички правила за транспортиране на кислородните бутилки, в противен случай последиците ще бъдат ужасни. Транспорт на кислородни бутилки. Ако обемът е по-малък от 1000 литра, се представят опростени методи за превоз.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com