транспорт на горива

Транспорт на горива

Петролните продукти се характеризират с редица опасни свойства. Следователно с тях трябва да се работи с предпазни мерки. Вероятността за спешни случаи нараства по време на транспортиране. Следователно внимателното проучване, спазването на правилата и разпоредбите при транспортиране на бензин и други петролни дукти по шосе е приоритет както за всяка компания, предоставяща такава услуга, така и за обикновените шофьори. Опасни свойства на петролните продукти. Продуктите, произведени от нефт, се отличават със способността си да се самозапалват. Което се случва, когато веществото се окисли, т.е.при контакт с водород. Смазващите масла са по-податливи на тази проява от други. Петролните продукти са токсични, нивото на които зависи от точката на кипене. Най-вредни за човешкото здраве са тези с този показател от 150 до 275 ° C. По-специално това са въглеводородни съединения със сероводород. Транспорт на горива. Петролните продукти имат отрицателен ефект върху човешката кожа, сърдечно-съдовата, кръвоносната система и техните пари произвеждат наркотичен ефект.

Транспорт на горива

Запалими, смазочните материали са опасни за околната среда и са сред най-вредните замърсители. И така, само литър петролни продукти причинява смъртта на морските обитатели в 40 хиляди литра вода. Това се дължи на образуването на най-тънкия филм на повърхността, който частично се изпарява с течение на времето и отчасти се утаява на дъното на резервоара. Поради тази причина нефтът и продуктите от неговата преработка се класифицират като опасни товари от трети клас. Следователно транспортирането на такива вещества се извършва в съответствие с правилата. Всички петролни продукти са разделени на пет групи. Лек – дизел, керосин, реактивно гориво. Тъмно – моторно гориво, мазут, бензин. Масла трансформатор, грес и др. Една от основните характеристики, която се взема предвид при избора на условията за транспортиране на петролни продукти, е температурата на възпламеняване. Той показва при каква температура изпаренията с въздух образуват смес, която се запалва при излагане на открит пламък.

Опасни свойства на петролните продукти

В тази връзка те са разделени на следните категории. Запалим или летлив – до 60 ° С. Авиационният и автомобилният бензин има точка на възпламеняване от -34 и -36 ° C. Когато изливате продукта, околният въздух трябва да бъде най-малко 5 ° C под точката на възпламеняване. За преместване на петролни продукти в превозното средство водачите трябва да преминат курсове, след което се издава сертификат. Допускането на автомобил за превоз на дизелово гориво и други петролни продукти се издава въз основа на резултатите от технически преглед. Транспорт на горив Преди товарене, превозното средство се проверява за повреди и дефекти. Когато бъдат идентифицирани, първо се извършват ремонтни и възстановителни работи и едва след това се запълват. За транспортиране на петролни продукти от третия клас на опасност се използват превозни средства. Допълнени с устройства за дистанционно и директно изключване на електрическите вериги от акумулатора. Единият от тях е монтиран в кабината на водача, другият е отвън.

Правила за автомобилен превоз на петролни продукти

Автомобилът е оборудван с пожарогасителна техника. Надписът „Запалим“ е задължителен. Когато правите полет, включете мигащите маяци, които уведомяват другите участници в движението за потенциалната опасност. Части като клапани, пръскащи дискове, спирателно оборудване, щепсели са боядисани в червено. На тялото се налагат следните изисквания. Липса на пукнатини. Разстоянието между кабината и тялото е не по-малко от 150 mm. За декорация се използват материали, които не генерират искри. Автомобилите, които транспортират продукти от третия клас на опасност, са оборудвани с устройства, които разтоварват статично електричество, а именно. Верига за заземяване, изработена от неискрящи материали, която може да бъде заменена с гумена лента с електропроводими свойства. Тези елементи са прикрепени към резервоара и докосват земята. Гнездо със защитен корпус, свързано с електрически проводник с резервоара. Гъвкав многожилен проводник с напречно сечение 2,5 mm 2 и дължина 20 m, в краищата – двуполюсни тапи, в точките на товарене и разтоварване е свързан към земната верига. Метален кабел от 7 м с клин от 0,5 м.

Оборудване на превозното средство

Оборудването на превозното средство трябва да включва лопата, брадва, филцова подложка 1,5х1,5 м, контейнер със сух пясък в количество най-малко 25 кг. Изисквания към опаковката. Транспортирането се извършва в насипно състояние с помощта на резервоари или ISO контейнери. Резервоарите са оборудвани с разклонителна тръба, през която се излива продуктът. Дихателен клапан за поддържане на налягането на необходимото ниво, индикатор за ниво, дренажен клапан, маркуч и механична помпа. Важно е предварително да се договорите за маршрута със собствениците на пътищата и да получите разрешение. Транспорт на горива. Леките нефтени продукти се отличават с ниска плътност и вискозитет. Те са прозрачни течности, които съдържат минимално количество маслени фракции. Те не изискват специален температурен режим. За транспортиране се използват леки танкери от широка гама материали – метали и техните сплави неръждаема стомана, алуминий, пластмаса. За да се намалят разходите за процеса, се използват многосекционни контейнери.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com