Проверка на превозното средство

1 min read
проверка на превозното средство

Проверка на превозното средство

Необходима е проверка, за да се провери състоянието на лек автомобил, камион, специално превозно средство, мотоциклет. Проверка на превозното средство. Процедурата се контролира от държавни агенции и упълномощени структури, отговорни за организирането на безопасността на движението по пътищата на Българската федерация. Нека се опитаме да разберем какви документи трябва да имате, за да се подложите на технически преглед, какви нюанси на проверката през 2020-2021 трябва да се помнят. Всеки собственик на автомобил е длъжен да премине проверка на техническото състояние на автомобила. Изключение правят собствениците на мотоциклети, автомобили, ремаркета, чиято възраст не надвишава 4 години. За да премине бързо проверката, собственикът на превозното средство трябва да се придържа към следния алгоритъм на действие.

Проверка на превозното средство

Изготвяне на необходимите документи за преминаване на техническия преглед. Самоподготовка на автомобил за процедурата отстраняване на неизправности, подмяна на консумативи. Събиране на предмети, които трябва да бъдат по време на проверката пожарогасител, аптечка, аварийни знаци. Диагностика в специализиран център с необходимата акредитация. Проверка на превозното средство. Диагностичната карта се издава в три екземпляра: електронна + две хартиени копия. Единият лист се получава от собственика на превозното средство, а вторият остава при специалиста, извършил проверката. Не е необходимо да носите диагностична карта със себе си при пътуване. Необходимата информация се съхранява в база данни. Електронното копие на картата от 01.03.2021 г. ще се съхранява в продължение на пет години преди това – три.

Издадения образец

Изпращане на заявление до акредитирана организация. Документът се попълва на място по издадения образец. Поставяне на превозното средство на специален щанд, където се извършва диагностика. Собственикът на автомобила се вкарва в кутията самостоятелно и управлява автомобила през цялата проверка. Плащане на обществени услуги. Заложената сума се заплаща на място или чрез терминала. Получаване на диагностична карта с резултатите от изследването. Ако се открият неизправности, собственикът на автомобила получава 20 дни, за да ги отстрани. Веднага след като неизправностите бъдат отстранени в рамките на посочения период, ще трябва да преминете повторно ТО. Цената на инспекцията на превозното средство зависи от региона на Българската федерация и товароносимостта на превозното средство.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com