Пререгистрирането на автомобил

1 min read
пререгистрирането на автомобил

Пререгистрирането на автомобил

За мнозина пререгистрацията на автомобил за нов собственик изглежда сложна и скъпа процедура. Но през 2020 г. услугата стана по-достъпна и удобна. Собственикът на автомобила има право да се запише предварително за среща в най-близкия отдел на КАТ и да спести пари. В тази статия ще се опитаме да разберем колко струва пререгистрирането на автомобил след смяна на собственика през 2021 г., което трябва да се вземе предвид, когато е необходима пререгистрация. Сега процедурата за регистрация на превозно средство се регулира от федералния закон от 3 август 2018 г. За държавната регистрация на превозни средства и новите правила, приети от правителството на Българската федерация от 21 декември 2019 г. Можете да преиздадете стара кола, без да променяте номера. Не е необходимо да удостоверявате с адвокат сделката за покупка и продажба на транспорт.

Пререгистрирането на автомобил

Не е необходимо да регистрирате автомобила преди продажбата. Когато наследявате дарявате автомобил, трябва да се свържете с експерт оценител и нотариус. Комбинацията от държавния номер се издава от КАТ, но трябва да поръчате регистрационния номер от оторизирана търговска компания. Новото правило направи възможно освобождаването на отдела MREO от допълнителна работа и намаляване на опашките. Кодът на региона е обвързан с мястото на регистрация на собственика на автомобила. Пререгистрирането на автомобил. Жител на друг регион няма да може да получи номер в Москва. Но все пак можете да пререгистрирате автомобил за друго лице във всеки клон на КАТ на България. Можете да изготвите документи за регистрация направо в салона, където е закупена колата. Основното условие автокъщата трябва да има лиценз за действия по регистрация. Документът се издава в отдела на КАТ.

Настойниците и попечителите

Ако VIN номерът не се чете в превозното средство, се използва специална маркировка за него. Ако собственикът на превозното средство е лице на възраст под 16 години, превозното средство се регистрира при родителите, настойниците и попечителите. Когато собственикът навърши 16-годишна възраст, регистрацията се прекратява, автомобилът трябва да бъде пререгистриран на законния собственик. Упълномощеното лице има право да пререгистрира собственика на автомобила. За целта такова лице трябва да представи оригиналния паспорт на собственика на автомобила. Можете също така да предоставите копие от паспорта си, заверено от нотариус. Ако автомобил се изнася извън Българската федерация, той получава регистрационен номер Транзит. Това ви позволява да участвате в движение в рамките на 30 дни от датата на издаване на регистрационния номер.

Информация за транзакцията

Отказ за преиздаване на превозно средство може да се получи, ако превозното средство е в списъка с издирвания, регистрационните данни и дизайнът на превозното средство не съответстват на информацията, посочена в документацията за идентификация. Вече забранените автомобили подлежат на отказ, както и ако има ограничения за пререгистрация за друго лице. При смяна на собственика ще е необходима пререгистрация на автомобила за друг собственик. Сумата за услугата се включва при регистрацията на документи за продажба и покупка или за даряване наследяване на имущество. Ако договорната документация за продажбата и покупката е съставена без нотариус, обезпечението не трябва да се плаща. Цялата необходима информация за транзакцията се въвежда в паспорта на превозното средство. Документът е подписан от двете страни от стария и новия собственик на автомобил.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com