превоз на извънгабаритни товари

Превоз на извънгабаритни товари

За извънгабаритни товари се прилагат специални правила за автомобилен превоз. Това трябва да се има предвид не само от компаниите, но и от частните собственици на автомобили. Признаци за извънгабаритни. Според правилата за превоз за автомобилен транспорт, извънгабаритни товари (Oversize cargo) са товари, които не се вписват в стандартно превозно средство. Това надвишава размерите – ширина – до 2,55 м, дължина – до 20 м, височина – до 4 m. Ако параметрите на товара се простират извън границите на превозното средство с повече от 1 метър отпред или отзад, както и с 40 см отстрани, височината е повече от 4 м. Тогава такъв товар се счита за извънгабаритен. В този случай натоварването, което изпитва оста, не може да надвишава параметрите. Показани в техническата документация от производителя на автомобила или ремаркето. Превоз на извънгабаритни товари. Примери за извънгабаритни товари – леки лодки, минни багери, сондажни платформи.

Превоз на извънгабаритни товари

За извършване на извънгабаритни автомобилни превози с товарен транспорт е необходим набор от подходящи условия, които предполагат. Наличие на подвижен състав, който отговаря на всички технически параметри. Годността на транспортната инфраструктура. Други условия за безопасност, които включват параметрите на мостове, тунели, местоположението и конструктивните особености на електропроводи и комуникационни линии, сезона, състоянието на магистралата и други. Документи, регулиращи сферата. В България няколко разпоредби регулират такъв транспорт. По-специално това са правилата за движение. Превозът на извънгабаритни товари с камион също се регулира от заповедите на Министерството на транспорта. Тези документи посочват ограниченията, след които товарът се класифицира като извънгабаритни. И максимално възможните размери, които позволяват използването на превозни средства за преместването му. Също така е предписано как безопасно да превозвате извънгабаритни товари. Документите са доста обемни, поради което изискват задълбочено проучване.

Скоростен режим

Ограниченията на скоростта са определени за преместване на извънгабаритни предмети. По пътища – до 60 км /ч, на мостове – до 15 км /ч. Маркиране на извънгабаритни товари. В крайните точки на такъв товар се монтират специални знаци – метални щитове или стикери с площ 40х40 см. Те изобразяват редуващи се диагонални ивици от бели и червени цветове. За нанасяне на изображението се използва светлоотразителна боя, която позволява на другите шофьори да виждат маркировката на тъмно. Поставят се и знаци – втомобилен влак, голям размер, дължина. Когато премествате товара на тъмно, ръбовете му са обозначени с отражатели или бяло осветление отпред, червено или оранжево отзад. Транспортът на извънгабаритни товари по шосе според правилата изисква разрешение. За международен транспорт той се издава от Пътна агенция на Министерството на транспорта. За превоз в рамките на страната такъв документ се получава от упълномощените органи, през чиято територия минава маршрутът.

Разрешение за превоз на извънгабаритни товари

При издаване на такова разрешение за превоз на извънгабаритни товари. Маршрутът на превозното средство се съгласува от органа със собствениците на тези обекти, които могат да попречат на транспортирането. Такива конструкции включват мостове, тунели, електропроводи и др. Когато се движите през железопътни линии, трябва също да се съгласите с главата на разстоянието на коловоза и захранването. Съгласно изискванията за автомобилен превоз на извънгабаритни товари, срокът на валидност е ограничен до едно пътуване или определен период от време. При условие че има множество подобни превози. Документът се издава под формата на карта. Той е прикрепен отдолу вдясно на предното стъкло на трактора. Ако на пътя има нужда от промяна на маршрута, тогава е необходимо отделно разрешение за това. Превоз на извънгабаритни товари. Липсата на този документ е изпълнена със сериозни наказания. Когато превозвате извънгабаритни товари с автомобилен транспорт в България, в някои случаи правилата предвиждат необходимостта от ескортиране на превозното средство от органите на пътните патрули.

Основания за назначаване на ескорт

Основанията за назначаването на ескорт са. Размери на превозното, средство с товар над 30 m дължина и от 4 m ширина. Ако транспортът заема поне частично насрещната лента. Има възможност за оперативна организация на движението. Ескорт е платена услуга, която превозвачът включва в разходите.
Покривна кола. Според правилата за превоз на извънгабаритни товари е необходим ескорт по шосе, ако размерите на основното превозно средство са както следва – ширина – 3,5–4 m. Дължината на камиона с ремаркето е 24–30 m. Съответно вписване се прави в колоната „Специални условия на движение“. Жълт или оранжев мигащ фар е инсталиран на придружаващото превозно средство. Покриващото превозно средство се движи с перваз вляво, като предупреждава приближаващите автомобили за възможната опасност, свързана с транспортирането на извънгабаритни товари.