превоз на алкохол

Превоз на алкохол

Алкохолът, независимо от вида му, се класифицира като опасен вид товар. Следователно правилата за автомобилен превоз на алкохол са строго регламентирани от много разпоредби. Изисквания за транспорт и опаковане. Алкохолът принадлежи към третия клас на опасност „Запалими течности“. Транспортира се в специални резервоари или контейнери за цистерни. Към контейнерите се налагат следните изисквания. Липса на повреди, които могат да причинят течове и аварийна ситуация. Наличието на пломби и маркировки. Ограничението на скоростта зависи от вида алкохол на борда – етилов, метилов, авиационен и др. Съгласно изискванията на превозните средства, превозващи такива продукти, които си сътрудничат със сателитни системи. Както и измервателни устройства, които са инсталирани специални устройства за регистрация на трафика продуктите осигуряват заземяване. Издава се съответно удостоверение за автомобила, участващ в превоза, както и за допускане на контейнера, в който се излива запалимата течност. Превоз на алкохол.

Превоз на алкохол

Резервоарите се подлагат на специално третиране преди пълнене. Първо те се приготвят на пара, след това се измиват с вода и се избърсват с алкохола, с който ще се пълнят. Отвън на резервоара трябва да има надписи – „Запалим“, „Алкохол“. Преди да добавите продукта в съда, проверете отводнителните кранове, за да изключите изтичането им и изтичането на течност. Необходимо е материалът, от който са направени съдовете, да отговаря на определени стандарти. Така че, той не трябва да реагира с течност. Обикновено това е метал, стъкло, тъмно стъкло. Бутилките се затварят плътно и се поставят в здрави кутии, барабани, щайги или кошници. Между тях са направени уплътнения от материали, които абсорбират алкохол и не реагират с течност. Височината на стъклените съдове трябва да бъде такава, че гърлото да не излиза над чекмеджетата. Металните контейнери са оборудвани с тапи, които са здраво завинтени, с уплътнения или запушалки. На предната повърхност се нанасят надписи, указващи стойността на изпитвателното налягане, ден, месец, година от последното изпитване.

Поставяне на знаци за опасност

Резервоарът се пълни до 90-97%, което също зависи от температурата на въздуха. При горещо време превозът на този товар е ограничен. Контейнерът е здраво закрепен към превозното средство или ремаркето. Прозрачните контейнери са затъмнени, за да се предпазят от слънчева светлина или неонови лъчи. При транспортиране на алкохоли е позволено да се използват допълнителни прибори отвън, но при условие, че те отговарят на изискванията за такива продукти. Водачът трябва да бъде обучен за превоз на опасни вещества и да притежава съответната категория шофьорска книжка. Маркировката съдържа манипулационни знаци, които указват как да се борави с товара. Знаците за опасност се поставят на следните места. Върху опаковки под формата на паралелепипед – отстрани, в края, отгоре. На бъчви – на дъното или черупката от двете страни. На други съдове – на най-видимите места. На първо място са знаците за опасност, след това манипулационни маркировки. Превоз на алкохол. Ако е необходимо, върху пакета се поставят баркод, двуизмерни символи, радиочестотни маркери, което опростява и ускорява операциите по управление.

Правила за безопасност

Правилата за автомобилен превоз на метанол и други алкохоли предвиждат определени стандарти за работа с товари. Така че, никой не трябва да отваря опаковки със запалима течност преди получателя. Екипажът няма право да използва осветителни тела в метални корпуси, които могат да произведат искра. Пушенето не е разрешено в превозното средство или в близост до него. Това правило трябва да се спазва особено по време на товарене и разтоварване. Съвместимост с други товари. Алкохолите могат да се транспортират с други продукти в съответствие с таблицата за съвместимост. Възможно е да се изясни кои вещества са разрешени за съвместен транспорт в заповедта на Министерството на транспорта. Ако в камиона се транспортират няколко вида товари, те се отделят един от друг. Така че при извънредна ситуация продуктите да не реагират и да не създават още по-голяма заплаха за другите. Превоз на алкохол.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com