камиони

Камиони

По съветско време с висока централизация на икономиката, за да се неутрализират негативните фактори в работата на шофьорите на камиони и да се елиминира необходимостта от различни допълнителни плащания. Беше разработена принципно различна система за междуградски превози на товари. Според тази концепция трасето беше разделено на участъци с дължина 300-350 км. На границите на които бяха уредени претоварни станции. Камиони. Донасяйки полуремаркето до тях, шофьорът го предава като диригентска палка на следващия и самият той се връща в родното си населено място с друг товар. За съжаление съвременните реалности няма да позволят такъв механизъм да бъде приложен дори като експеримент. Централният координатор на ODA отбелязва. Че при сегашните условия малките играчи са принудени да напуснат пазара. Поради факта, че според предварителните оценки намаляването на ставките за транспорт достига 25%, с увеличение на цената на горивата и смазочните материали, както и на други данъци и такси.

Камиони

Що се отнася до автоматизацията и внедряването на безпилотни камиони, които могат официално да разрешат настоящата ситуация, тогава, както отбелязват експертите от бранша, реалното внедряване на разработените технологии трябва да се очаква не по-рано от 10 години. В допълнение, съществуващите модели не предполагат пълен отказ от водача, докато напълно автономните автомобили ще изискват не само преразглеждане на действащото законодателство, но и значителни финансови инвестиции за привеждане на елементите на пътната подредба знаци, маркировка, огради до съответното състояние. Ситуацията в европейската част на Русия е малко по-добра. Камиони. На свой ред в централните и северозападните области големите превозвачи отбелязват увеличаване на обема на превозваните стоки.

Истински интерес

Въпреки нарастването на обема на превоза на товари до 2017 г., което вече беше обсъдено в нашата статия, показателите за 2018 г. представляват истински интерес, тъй като, както стана известно от редица източници, обемът на поръчките в бранша рязко е намалял. В допълнение, самите шофьори на камиони се оплакват от срива на тарифите за транспорт, в резултат на което тези от тях, които не са обременени със заеми, просто отказват да отидат в полет. Камиони. Ситуацията беше потвърдена от Максим Фокин, координатор на Асоциацията на превозвачите на Русия OPR в Екатеринбург и Свердловска област. Според данните, с които разполага, около 40% от шофьорите на камиони Урал са останали без постоянна работа. Както беше отбелязано.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com