извънгабаритни товари

Извънгабаритни товари

Един от онези въпроси, които изискват обемен отговор, е въпросът как да транспортираме извънгабаритни товари. Извънгабаритен товар е товар, който има размери и общо тегло, които надвишават максимално допустимите за превоз на стоки, в съответствие с правилата за движение. За да транспортирате такъв товар, трябва да наемете специално превозно средство. Извънгабаритни товари. Освен това е необходимо да се получат всички съответни разрешителни, документирани. Да има документи за самия товар, внимателно да се избере транспортът и маршрутът за превоз на извънгабаритни товари. В противен случай, ако не изпълните всички тези стъпки, превозът на товари ще бъде просто невъзможен поради факта, че ще бъде забранен. Високото качество на услугите на изпълнителите е гарантирано от строгия подбор, който администрацията на проекта провежда сред кандидатите за изпълнители. Най-добре е да поверите избора на маршрута за транспортиране на стоки на професионалисти, които ще могат да вземат предвид всички тънкости при транспортирането на такъв специфичен товар.

Извънгабаритни товари

Какъв вид товар е официално признат за извънгабаритен. Определението за извънгабаритни товари е дадено по-горе. Има официални параметри на стоките, чийто транспорт е разрешен по транспортните маршрути на България и европейските страни. И така, общият товар е товари с височина не повече от 4 метра. Товари, чиято дължина не надвишава 20 метра. Широчина на товара – 2 метра 55 сантиметра (не повече). Общото тегло на товара заедно с превозните средства е не повече от 38 тона. Всеки товар, който се различава, поне по един от горните параметри, се признава за извънгабаритен и изисква подходящо разрешение за неговия транспорт. Извънгабаритните товари, които трябва да бъдат транспортирани, са най-често. Селскостопанска техника, всякакви строителни греди и едроразмерна строителна техника, големи метални контейнери, леки и товарни автомобили в големи количества и други видове специфични товари.

Основни правила за превоз на извънгабаритни товари

Предвид трудностите, които могат да възникнат при превоз на извънгабаритни товари, трябва да се придържате към основните правила за безопасното им транспортиране. Извънгабаритният товар трябва да бъде поставен по такъв начин, че стабилността на автомобила да не бъде нарушена. Освен това не трябва да блокира зрението на водача. В никакъв случай товарът не трябва да създава шум по коловоза по време на транспортирането му, да пръска прах. Да нарушава целостта на пътната настилка, да пречи на пътните знаци и да покрива пътната маркировка. При транспортиране през нощта, за по-голяма безопасност, товарът трябва да бъде оборудван със светлоотразителни елементи отзад – червен, отпред – бял. Скорост на превоз на товари – по пътя – не повече от 60 км / ч, по моста – не повече от 15 км / ч. По време на снеговалежи и заледени условия този вид товари не се транспортират. В случай, че ширината на товара надвишава 4 метра, транспортният ескорт е задължителен. Водачът на автомобил, който превозва извънгабаритни товари, няма право да прибира пътници на пътя и да спира на места, които не са предназначени за това. Транспортирането на извънгабаритни товари е сложен и отговорен процес и горните точки трябва да се спазват стриктно.

Три основни вида транспорт на извънгабаритни товари

Какви видове транспорт на извънгабаритни товари съществуват. В момента, въз основа на преобладаващите реалности, експертите разграничават три основни вида транспорт на извънгабаритни товари. Консигнационен превоз на стоки – масов превоз на стоки, който се извършва от доставчика до клиента. Товарене и разтоварване на стоки се извършва на най-високо професионално ниво. Броят и честотата на пратките зависят от това колко производителност има изпращащата страна, както и от способността на получателя да получава стоки. Превоз на стоки от индустриален тип е превоз на стоки, който предполага присъствието на дистрибуторска компания, която доставя стоки на голям брой потребители. Превоз на извънгабаритни товари – най-често еднократен превоз на товари в случай, че това се наложи. Всички търговски превози на стоки принадлежат към един от трите вида, изброени по-горе. Извънгабаритни товари. Един от основните фактори, влияещи върху успешния транспорт на извънгабаритни товари, е изборът на маршрута за пътуване.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com