видове транспорт

Видове транспорт

Видове транспорт. Товарният транспорт е отделна, силно развита в световната структура на индустрията. Която осигурява движението на стоки навсякъде по света, свързва почти всички държави в единна система и предлага много опции и логистични схеми за доставка. Стабилността на световната икономика и ефективността на производствените процеси, а често и националната сигурност на държавите, зависят от превоза на товари. Обикновено в транспортната инфраструктура на която и да е държава функционират и си взаимодействат различни видове транспорт. Които се различават по метода на доставка, техническите възможности, мобилността, товароносимостта и разходите за доставка. Съвременните превози на товари по начин на доставка обикновено се разделят на – автомобилен транспорт (до 80% от товарооборота). Те се извършват ефективно на къси и средни разстояния от камиони и автомобили с висока скорост, добра маневреност и проходимост.

Видове транспорт

Автомобилният транспорт е в състояние безопасно и бързо да транспортира относително големи количества стоки. Включително опасни, групажни, нетрайни, осигурява висока степен на сигурност и безопасност на стоките. Неговите най-важни предимства са. Широка гама от специализирани превозни средства за икономична доставка на различни стоки. Независимост от времето и климатичните условия. Използване на обществени пътища. Възможност за бърз и надежден транспорт на стоки по широк спектър от логистични схеми, включително от врата до врата. Възможност за бързо товарене / претоварване / разтоварване на стоки. Използване на сложен мултимодален транспорт в гъвкава структура. Минимални инвестиции в превоз на товари. Единственият недостатък на автомобилните товарни превози може да се счита за неспособността на превозните средства да придвижват свръхголеми пратки. Този транспорт обаче е много по-евтин от железопътния и въздушния товарен превоз и много по-бързо от водния транспорт на стоки.

Железопътен транспорт

Железопътен транспорт до 11% от товарооборота. Те се извършват с железопътен транспорт, способни на универсално, евтино и достъпно транспортиране на големи обеми различни стоки на дълги разстояния. Този вид транспорт. Извършва се от вагони от различен тип покрити вагони и отворени вагони, хладилници, контейнерни вагони, автотранспортери, товарни платформи, казанчета и др. Не зависи от метеорологичните условия. Осигурява безопасност при транспортиране и защита на стоките. Видове транспорт. Позволява ви да доставяте стоки до всяка точка на света, където има железопътни комуникации. Този вид транспорт е по-евтин от автомобилния транспорт и водния транспорт и има товароносимост, която е по-висока от тази на въздушния транспорт. Видове транспорт. По популярност той се нарежда на второ място в света и почти няма ограничения за видовете и видовете товари.

Въздушен иводин транспорт

Въздушен транспорт 1-3% от товарооборота. Най-скъпият, но и най-бързият начин за доставка на стоки навсякъде по света. Товарните самолети имат ограничения за обема и степента на опасност на товара. Но за превоз на например нетрайни и ценни товари те са незаменими. Освен това те могат да доставят стоки навсякъде по света без претоварване. Където има летища и където превозът на товари с други транспортни средства е невъзможен труднодостъпни и отдалечени райони на планетата. Сред недостатъците на този вид транспорт може да се отбележи пряката зависимост от метеорологичните условия, ограниченията върху теглото, размерите и опасността на стоките и високата цена на всеки транспорт. Воден транспорт 1-3% от товарооборота. Това е най-евтиният вид доставка на големи обеми товари на свръхдълги разстояния. Извършвани от морски и речни кораби с различен тонаж, товароносимост и тип насипни превозвачи, танкери, товарни кораби, шлепове и др. Идеален е за контейнерни и сложни мултимодални превози, осигуряващи добра безопасност и сигурност на стоките. Когато избирате воден транспорт, не забравяйте, че те могат да се извършват само по определени логистични маршрути до дестинации, където има пристанища и пристанищна инфраструктура и често зависят от метеорологичните условия.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com