автобуси

Автобуси

От юни 2016 г. се провеждат тестове на електрически автобус КАМАЗ-6282 по автобусния маршрут Славянски булевард-Сколково в Московска област. Този нов модел отново беше сглобен от служители на КАМАЗ на базата на автобуса NeFAZ, използвайки още по-усъвършенствани компоненти от Drive Electro. Тестовете на този електрически автобус също трудно могат да бъдат класифицирани като успешни. Автобуси. В допълнение към някои недостатъци на автомобила, отбелязани от представители на Държавното унитарно предприятие Мострансавто, възникна и друг проблем – липсата на стелажи за зареждане на електрическия автобус. Поради това Министерството на транспорта на региона реши да удължи проверките на електрическия автобус поне за шест месеца. Имаше и други причини оказа се, че редица точки от този проект изискват по-балансирани изчисления и одобрения.

Автобуси

Продължителният процес на тестване става все по-очевиден. Автобуси. Между другото, опитите за коригиране по някакъв начин на времето, определено за тестване и внедряване, бяха направени още през 2013 г. на Московския международен енергиен форум. Участниците в кръглата маса определиха три етапа от въвеждането на различни видове електрически транспорт на територията на Руската федерация. През първата 2013-2014г. беше планирано създаването на оптимално обмислена и надеждна база за успешното развитие на индустрията във втория 2014-2915 трябваше да създаде и въведе таксуваща инфраструктура в централните райони на страната в третия, най-дълъг 2015-2020. трябва да има широкомащабно въвеждане на електрически транспорт в руските градове.

Сценичната скала

Да, какво можете да кажете можете да почувствате сценичната скала, предложена на форума. Автобуси. Изпълнено от обявеното до 2020 г. разбира се, ще има нещо в големите градове ще има няколко маршрута с електрически автобуси и повече или по-малко изградена мрежа за зареждане. Но е малко вероятно да се стигне до широкомащабно изпълнение дори в централните региони. И бих искал да се справя без аналогии, но как да не си припомня същата правителствена програма за газификация на градския обществен транспорт времето за поетапното му изпълнение дори не е казано сега все повече и повече проблеми с развитието на обсъжда се мрежа от бензиностанции и липсата на необходимото оборудване.

Сайта е изработен от | Seo-visia.com